Waarschuwing
  • Koppel het component VirtueMart aan een menu item

informatie menbewijs

Informatie voor alle oud-cursisten, die ooit geslaagd zijn voor hun KOETSIERSBEWIJS!

MENBEWIJS VS MENBEWIJS

Sinds 2016 zijn er 2 types menbewijs in omloop:

1)      Ten eerste is er het menbewijs van de SRR. Daarnaast is er nu het menbewijs van de KNHS, die de ORUN als exameninstantie hebben aangewezen.

Doordat alle oud-cursisten voor 1 januari hun bewijs gehaald hebben zijn jullie toen zowel aangesloten/erkend bij de SRR en zij daardoor lid geworden van de KNHS (voor 2 jaar).

Het is zaak nu een afweging te maken:

  • Je lidmaatschap bij KNHS is te overwegen. Als je ooit wedstrijden wilt rijden, dien je sowieso lid te zijn van de KNHS. Om recreatief lid te zijn, kost het €20 per jaar. Daarvoor heb je een menbewijs en tegelijkertijd allerlei andere voordelen (zie http://www.knhsmenbewijs.nl/het-menbewijs/alle-voordelen-van-het-knhs-menbewijs/). Als je geen behoefte hebt aan deze voordelen, dan kun je het lidmaatschap opzeggen.

Meer informatie over de SRR www.srr-nederland.nl

Meer informatie over de KNHS https://www.knhs.nl/lidmaatschap/

Meer informatie over het KNHS menbewijs www.knhsmenbewijs.nl