Waarschuwing
  • Koppel het component VirtueMart aan een menu item

Uitleg menwedstrijden

Samengestelde menwedstrijden bestaan uit drie verschillende onderdelen. De onderdelen stammen af van de tijd dat professionele postkoetsiers onderling wilden uitmaken wie de beste menner was.

Dressuur

Bij een dressuurproef is het de bedoeling dat de menner laat zien dat zijn paard ontspannen en gewillig doet wat de menner vraagt. Dit doet hij door voorgeschreven oefeningen uit te voeren. De oefeningen wordt beoordeeld door één of meerdere juryleden. Deze beoordelen de oefeningen met cijfers van één tot tien. Het aantal behaalde punten wordt omgerekend naar strafpunten. De menner die de minste strafpunten heeft gescoord wint dit onderdeel. Voor de dressuurproef wordt meestal een elegantere wagen en elegantere kleding gebruikt dan voor de marathon.

Marathon

De marathon bestaat uit drie trajecten over de weg en door het terrein. Vanwege het zware terrein wordt er gebruik gemaakt van een stevige marathonwagen. Elk traject moet in een bepaalde tijd worden afgelegd. Het meest spectaculair is het laatste traject, waarin een aantal hindernissen zijn opgenomen (minimaal 5 en maximaal 9 hindernissen). Deze hindernissen moeten zo snel mogelijk worden genomen. Daarbij komt het vooral aan op snelheid en wendbaarheid van de paarden en de stuurmanskunst van de menner. Voor de tijdsoverschrijding in de trajecten krijgt de menner strafpunten, alsmede voor elke seconde dat de aanspanning in een hindernis is. Bovendien worden de paarden veterinair gecontroleerd om te kijken of ze voldoende in conditie zijn. De menner met de minste strafpunten over de trajecten en de hindernissen wint de marathon.

Vaardigheid

De vaardigheidsproef is een test voor de gehoorzaamheid van het paard en de stuurmanskunst van de menner. Met plastic kegels worden genummerde poorten uitgezet. De menner moet zijn aanspanning in de goede volgorde door de poorten sturen. Op de kegels liggen ballen. Voor elke bal die van een kegel wordt gereden krijgt de menner strafpunten. Het totale parcours moet binnen een bepaalde tijd worden afgelegd. Voor overschrijding van deze tijd krijgt de menner ook strafpunten. Degene met het minst aantal strafpunten wint de vaardigheidsproef. Voor de vaardigheid wordt dezelfde wagen en kleding gebruikt als bij dressuur.

De menner, die na alle onderdelen het minste aantal strafpunten heeft, is winnaar van het totaalklassement (gehele wedstrijd).